My Cart

Modele contract de vanzare-cumparare teren

  • Published in:
  • Written by
  • Uncategorized

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare poate fi condiţionată şi de îndéplorinirea Altor obligaţii de către promitentul vânzător, cum sunt: obţinerea în intervalul de timp agreat de părţi a unor coeficienţi de urbanisme mai Buni decat CEI aplicable imobilului la momentul încheierii antecontractului (prin obţinerea unor planuri de urbanisme zonal/planuri urbanistice de detaliu), dédécontamination terenului (conformez legilor DIN domeniul Protecţiei Mediului); obligaţia de a obţine o dovadă că imobilul nu Cade Sub incidenţa Protecţiei Monumentelor; obligaţia de scoatere a terenului DIN circuitul Agricol şi/sau de introducere în intravilanul localităţii etc. Costul antecontractului la Biroul nostru notariale este 240 Lei inclusiv TVA Dacă avansul este mai mic de ~ 4400 euro. Pentru avansuri mai mari, folosiți acest calculatrice. Vânzătorul declară pe propria răspundere şi garantitează la Data autentificării prezentului Contract că: c) are dreptul de a dispune Liber de Teren. Terenul nu este scos DIN circuitul civil în temeiul unui Act de expropriere sau în Alt mod şi nici nu sunt întrunite condiţiile LEGALE Care să permită exproprierea imobilului sau a unor părţi ale acestuia în viitor; (1) vânzătorul vinde cumpărătorului terenul Liber de Construcţii, identificati conforme planului de angle ataşat ca Anexa 1, precum şi a extraselor de carte funciară pentru autentificare Nr. […] Nr. […] şi Nr. […] DIN Data de […] eliberate de Oficiul de cadastru şi publictate imobiliară […], Biroul de carte funciară […], ataşate ca Anexa 2 (denumit în continuare terenul), SCPUOM DIN următoarele parcele: în cazul unui antecontract Care are ca obiect un imobil format DIN Teren cu construcţie, încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare este obligatorie conforme Legii. De altfel, orice Act cu privire la drepturi Reale poate fi înscris în Cartea Funciară doar Dacă este încheiat în formă autentică (Vezi Legea Nr. 7/1996). Prin urmare, chiar şi contractele de vânzare-cumpărare Care au Construcţii ca obiect Exclusiv trebuiesc încheiate în formă autentică ca să poată fi înscrise în Cartea Funciară. Totuşi, pentru antecontractul de vânzare-cumpărare este suficientă forma scrisă, nefiind necesară încheierea sa în formă autentică. Dans acest sens, jurisprudenţa şi Doctrina au Stabilit că un Contract de vânzare-cumpărare nul al unui Teren (încheiat fără respectarea USAMV autentice) poate dobândi, conforme principiului conversiunii actelor Juridice, valoarea de antecontract de vânzare-cumpărare.

(1) Cumpărătorul are dreptul să desfiinţeze prezentul Contract de drept, fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă, în cazul în Care una DIN declaraţiile şi garantiţiile menţionate la art. 4 sau la Alte puncte DIN prezentul contrat se dovedesc a fi sau a deveni neadevărate, inexacte sau incomplet. d) terenul nu este grèves cu nici un drept in favoarea vreunui tert, dans Special drepturi de Ipoteca, servituti, Canale situer PE sau Sub Teren, drepturi de preferinta sau alte drepturi Reale de folosinta sau Sarcini, nu este inchiriat sau arendat; 5) Când promisiên are ca obiect un imobil ipotecat, este necesar acordul scris din partea băncii doar la încheierea contractului final de vânzare, nu și la antecontract.

Log in

Cart